CAND.san

Dermed var optiker nr. 3 på Ens eyes klar med Cand.san i optometri og visuell vitenskap.
Vi gratulerer Brit og alle de nye kandidatene. Godt gjort!

Webinar

Ens eyes resenterer nå webinars som vi holder regelmessig.
Neste webinar: nattlinser troubleshooting.
Mer info og registrering her.