Cand.san

Då optometrist nr 3 på enseyes var redo med cand.san i optometry & visuell vetenskap.
Vi gratulerar Brit och alla nya kandidater. Bra gjort!

Webkurs

Ens eyes presenterar nu webkurs som vi håller regelbundet.
Nästa webkurs: Nattlinser troubleshooting.
Mer info och registrering här.