Cleadew GP

Linsevæske uten konserveringsmiddel til harde kontaktlinser (RGP)

1. Høy sikkerhet
Povidonjodid (Povidon-Jod) er meget effektivt som desinfisering mot mikroorganismer ved bruk av kontaktlinser.

Er effektiv mot:
•  Bakterier
•  Virus
•  Akantamøbe
•  Sopp

2. Høy effektivitet
Et proteolytisk enzym i Cleadew GP bryter ned og tar vekk både protein- og lipidbelegg meget effektivt. Det er ikke behov for separat rensevæske.

3. Enkel å bruke
Et enkelt rensesystem der det kun skal tilsettes en tablett og rengjøringsvæske i linseetuiet. Fargeindikatoren viser når desinfiseringen er avsluttet, hvilket gjør den enkel å bruke for kunden.

Fordeler med linsevæske uten konserveringsmiddel

De fleste linsevæsker inneholder konserveringsmiddel. Konserveringsmiddel brukes til å hemme bakteriell vekst.

Ulempen med konserveringsmiddel er at man på sikt risikerer å utvikle overfølsomhet eller til og med allergi mot konserveringsmidlene. Dette kan lede til irriterte, røde eller tørre øyene.

De fleste linsevæsker som ikke inneholder konserveringsmiddel, oppbevares i engangsbeholdere. Men nå kan ens eyes tilby linsevæske uten konserveringsmiddel, til oppbevaring og desinfisering, som ikke trenger å oppbevares i kostbare engangsampuller.