Riskfaktorer vid AMD
Du kan skydda synen mot åldersrelaterad makuladegeneration (AMD) genom att äta varierad kost. Utvecklingen av AMD hämmas av bland annat grönkål, gröna ärtor och broccoli. Om du själv eller en nära anhörig har AMD bör du äta kosttillskott särskilt avsett för näthinnan. Du bör även använda solglasögon av bra kvalitet.
Se mer här

Orsak till och symptom på torra ögon
Ögontorrhet är ett tillstånd då ögat inte har tillräckligt med tårvätska eller tårvätskans kvalitet inte är tillräckligt bra för att fukta ögat. Tårvätskan är viktig för ett friskt och välfungerande öga. Dessutom ger den ögat en jämn yta och därmed bra synskärpa. Torra ögon är ett vanligt och ofta kroniskt tillstånd som förvärras med åldern. Varje gång du blinkar sprids en tunn tårfilm över ögat. Tårvätskans syfte är inte enbart att fukta ögat utan även att minska risken för infektion, skölja bort främmande föremål från ögat och hålla ytan på ögat slät och klar. Torra ögon kan även leda till en överproduktion av tårvätska. Tårvätskan leds bort från ögat genom små tårkanaler i den inre delen av den övre och undre ögonlockskanten.
Se mer här