MyProcornea manual

Lag klient, import fra topograf og bestill linser.

Start med å åpne www.myprocornea.com

Log inn med dit brukernavn og passord gitt av oss.

Klikk på ”Clients”

Skriv inn navn i ”Client Reference” og Kundenummer / ordrenummer i ”Your Reference”

Klikk på ”Add client” og ”Update”

Importer bilder fra topograf

Sjekk høyre og venstre bilde

Sett inn styrke

Velg linsetype, for eksempel Ortho-k

Skriv om nødvendig en melding i «Support request» og trykk ”Send”