Nattlinser Zoom

DREAMLITE ZOOM
  • Frigjør deg fra briller og kontaktlinser om dagen
  • En sikker og reversibel korreksjon
  • Et ikke-kirurgisk alternativ til brytningsoperasjon

Du vil ikke tro øynene dine! Hvor enkelt kan det være? Bruk kontaktlinsene om natten og opplev et klart og behagelig syn om morgenen, vedlikeholdt resten av dagen uten bruk av briller eller linser. Det perfekte alternativet for vanlige kontaktlinsebrukere som lider av rødhet og tørrhet i øynene og for mennesker med en aktiv livsstil.

Hvem kan bruke Dreamlite Zoom

DreamLite Zoom nattlinser passer for de som lider av myopi eller nærsynthet, og som samtidig har begynnende lesevansker. DreamLite Zoom kan korrigere en sfærisk styrke på -0,75 D opp til -5,50 D. I tillegg kan en bygningsfeil med maksimalt -2,50 D korrigeres, samt en multifokal korreksjon på opptil +1,75 D. Sharp syn hele dagen, uansett avstand.

Hvordan virker det?

Når du er nærsynt, har øynene dine blitt litt for lange. Lys som kommer inn i øyet gjennom hornhinnen fokuseres foran netthinnen, hvorpå lyset blir spredt. Dette fører til at avstandssynet blir uskarpt. Den spesielle formen på DreamLite-kontaktlinsen flater lett ut hornhinnen ved hjelp av vakuumet over natten som beveger fokuspunktet tilbake på netthinnen mens du sover.
I løpet av din våkne tid er det ikke behov for briller eller kontaktlinser. Prosessen er 100% reversibel: Når du slutter å bruke DreamLite, vil øynene dine få tilbake sin ‘gamle’ form i løpet av få dager. Det er den perfekte løsningen for mennesker med en aktiv livsstil, for de som regelmessig lider av rødhet og tørrhet i øynene, og et godt ikke-kirurgisk og trygt alternativ til synskirurgi som LASIK.

Bruk

DreamLite Zoom RGP nattlinser er laget av et svært oksygengjennomtrengelig materiale. De kan brukes i opptil et år.

Flere valg

DreamLite nattlinser er tilgjengelige i sfæriske, toriske, multifokale og toriske multifokale versjoner. Disse spesialtilpassede RGP-objektivene er individuelt designet basert på resultatene fra din optiker.

Download folder her

Les bruksanvisningen nøye før du begynner å bruke Dreamlite. Informasjonen blir gitt av din kontaktlinsespesialist. Ønsker du mer informasjon eller råd? Kontakt oss på tlf. +45 75 10 24 10

Du kan laste ned bruksanvisning her

Send video     –     Spill i stort format

Send video     –      Spill i stort format

Vi anbefaler rengjøring, desinfisering, oppbevaring og skylling av DreamLite-kontaktlinser med Ever Clean og Unidose saline eller Regard K

DreamLite Zoom er den første multifokale ortho-k / nattlinsen, produsert i Nederland, med en 80 % suksessrate.
Stadig flere kontaktlinsebrukere med begynnende leseproblemer gir oss ekstra utfordringer. Mange av disse kundene oppnår ikke optimal visus og komfort med myke kontaktlinser.
DreamLite Zoom er en fantastisk løsning til presbyope kunder som ikke oppnår optimalt syn med myke multifokale kontaktlinser. DreamLite Zoom er et velkomment tillegg til utvalget ditt, og en kraftig løsning for disse kundene.

Prinsipp
DreamLite Zoom er konstruert slik at det i løpet av natten opprettes en multifokal profil på hornhinnen. Når linsene tas ut om morgenen, kan man se skarpt på alle avstander, uten bruk av linser eller briller. Det fungerer som en senterdistanselinse, der lesesonen ligger midtperifert på hornhinnen. Sonene beveger seg ikke ved blunking som ved vanlige kontaktlinser. Det bidrar til å gi en bedre optisk kvalitet enn med vanlige kontaktlinser

Komfort
Nedsatt komfort som følge av tørre øyne er en kjent klage blant brukere av myke kontaktlinser. Jo eldre man blir, desto større blir dette problemet. DreamLite Zoom brukes ikke om dagen, og gir derfor ikke problemer med tørre øyne.

Vi holder vanlige nattlinsekurs på nettet. Hvis du vil vite mer, er du velkommen til å kontakte oss på telefon +45 75 10 24 10

Tilpasning
Linsen er beregnet i et spesielt tilpasset program kalt MyProcornea. Programmet er kompatibelt med alle topografene som handles i Norden. Programmet er gratis å bruke.

Nedlasting sjekkliste

Parametre Dreamlite:
Radius:individuelt beregnet ved hjælp af topografidata
Sfærisk styrke (F’v):-0.75 til -5.50 D
Cylindrisk refraktion:Max. -2.50 D
Diameter: 10.00 mm / 10.50 mm / 10.90 mm / 11.30 mm
Optisk zone:6.00 mm
Multifokal korrektion: Max. +1.50 D afhængig af afstand
Teknisk information
Materiale:Boston XO
Applikation:Hver nat
FarveHøjre linse: Lilla
Venstre linse: Blå
Kan anvendes til normale regulære cornea
Forpakning:Blister

Nytt dansk forskningsprosjekt

Et forskningsstudium på Vejle Sykehus har påvist at nærsynte barn som sover med nattlinser utvikler 59 prosent mindre nærsynthet enn barn som går med briller. Resultatet har fått øyeavdelingen på sykehuset til å tilby nattlinser i behandlingen.

Av Steen Tue Bjerborg

Barn i voksealderen kan bremse utviklingen av nærsynthet og sove seg til et markant bedre syn ved å sove med nattlinser. Det er nå dokumentert i et nytt dansk forskningsprosjekt på øyeavdelingen på Vejle Sykehus. Det er 13-årige Frida Bille fra Kolding et levende, glad og bedre seende bevis på. Hun har deltatt i studien hele veien.

«I løpet av de tre årene jeg har sovet med nattlinser, har jeg aldri gått med briller. Likevel føler jeg at jeg ser bedre nå. Når jeg kjører, ser jeg bedre detaljene på kantsteinene langs veien», smiler Frida etter sin avsluttende kontroll på Vejle Sykehus.

I alt 60 nærsynte barn i alderen seks til tolv år inngikk i loddtrekningsstudiet. De ble henvist av øyeleger fra hele Jylland og Fyn. 30 av barna gikk med briller uten å sove med nattlinser. De 30 andre sov med nattlinser uten å gå med briller, slik som Frida. Og forskjellene i øyeutviklingen på de to gruppene var signifikante og markante.

59 prosent mindre nærsynthet

De 30 barnene som sov med nattlinser, og ikke gikk med briller, hadde en langt mindre lengdeutvikling i øyet, og dermed utvikling av nærsynthet, enn de barna som gikk med briller og ikke sov med nattlinser.

Konklusjonen av studiet er derfor at nattlinser kan bremse utviklingen av nærsynthet hos barn i voksealderen med 59 prosent. Og det uten behandlingskrevende og synstruende komplikasjoner. Derfor reduseres risikoen kraftig hos barn for at de senere i livet utvikler sterkt nærsynthet, og videre for alvorlige øyesykdommer som grønn stær, netthinneløsning og forandringer av netthinnen.


«Det er et fantastisk resultat som er så bra at vi nå har valgt å tilby nattlinser i behandlingen av barn på øyeavdelingen. Det har hittil seks nærsynte barn takket ja til. De er nå i gang med behandlingen», forklarer Trine Møldrup Jakobsen, lege og klinisk forskningsassistent på øyeavdelingen. Hun har ledet studiet på Vejle Sykehus som ledd i sin ph.d.-avhandling til øyelege.

Nødvendig med dansk bevis

Tidligere forskning i Asia og Syd-Europa har allerede påvist nattlinsens evne til å bremse utviklingen av nærsynthet hos barn. Men det er aldri blitt undersøkt og påvist i Danmark og Skandinavia. Det var nødvendig for å kunne overføre resultatene til danske barn. Det forklarer overlege på øyeavdelingen på Vejle Sykehus, Flemming Møller, som foreslo at Trine Mødrup Jakobsen burde forske på nattlinser.

«Det er til dels store genetiske forskjeller på asiatiske og nordeuropeiske barn. Dels har det tidligere vært store kulturelle forskjeller i hvordan barn i Asia og Nord-Europa har levd og belastet øynene sine. Derfor har vi ikke kunnet overføre resultatene fra asiatiske barn direkte til danske og skandinaviske barn. Vi har hatt behov for å undersøke dette selv», fastslår Flemming Møller.

Forekomsten av nærsynthet hos barn i Asia har i noen områder vært oppe i 90 prosent. Men Flemming Møller har, i likhet med andre danske øyeleger, sett en klar stigning i de senere årene også hos danske barn. Det er bekreftet av en nyere undersøkelse. Den viste at forekomsten av nærsynthet hos barn i Danmark er steget fra 13 prosent i 2007 til 25 prosent i dag.

Derfor foreslo Flemming Møller at Trine Møldrup Jakobsen skrev sin ph.d.-avhandling til øyelege som et forskningsprosjekt i nattlinsens virkning på utvikling av nærsynthet hos barn. En virkning som øyelegen første gang hørte om fra sin leverandør av nattlinser, Esben Sørensen. Der er han som i Kolding-firmaet Ens Eyes distribuerer nattlinser til optikere og øyeleger i hele Skandinavia.

«Vi har eksistert i over ti år. I hele denne tiden har vi kjempet for å få undersøkt og anerkjent nattlinsenes evne til å kunne bremse utviklingen av nærsynthet også hos skandinaviske og danske barn. Derfor er det fantastisk at det nå endelig er kommet et dansk forskningsresultat som beviser hvordan nattlinsene kan motvirke nærsynthet hos barn», sier Esben Sørensen.

Vil fortsette med nattlinser

Trine Møldrup Jakobsen har nå fått godkjent sitt forskningsstudium som ph.d.-avhandling, og øyeavdelingen på Vejle Sykehus har begynt å bruke nattlinser i behandlingen av nærsynte barn. Men det får ikke den nye øyelegen til å stoppe forskningen av nattlinser.

«Vi går i gang med et oppfølgende prosjekt som skal vare over flere år. Dette for å følge utviklingen og se resultatene over en lengre periode. Det endrer imidlertid ikke bevisene vi nå har. Vi har bevist at nattlinser rent faktisk kan bremse utviklingen av nærsynthet hos barn», fastslår hun.

For Frida Bille er saken også klar. Hun vil fortsette med å sove med nattlinser, selv om hennes del av forsøket nå er avsluttet.

«Det er så bra når jeg skal på skolen og delta i idrett. Jeg kan jo bare ta nattlinsene ut om morgenen. Så behøver jeg ikke gå med briller og kontaktlinser resten av dagen», sier den nærsynte piken. Hun har hatt linsene på nesten helt fra begynnelsen, selv om hun den gang bare var ni år.

«Far var ikke så god til å sette de på så jeg gjorde det bare selv. Det har jeg gjort siden, og det er ikke noe problem», ler Frida som kun har en ting hun ergrer seg over:

«Det er synd på mor. For hun er sterkt nærsynt og skulle hatt mulighet for å sove med nattlinser da hun var ung, slik som jeg. Men det var henne som foreslo at jeg kom med i dette forsøket. Nå er hun veldig glad på mine vegne.»

Fakta

En nattlinse er en formstabil linse som med sin vakuum-effekt, kombinert med at øyelokket er lukket, kan forhindre at øyet vokser i lengden og derfor bremser utviklingen av nærsynthet.

Med over minus 5 i styrke, som betegnes som sterkt nærsynthet, stiger risikoen for at man kan utvikle grønn stær, netthinneløsning og netthinneendringer.

Forskningsprosjektet i Vejle har hatt deltagere av 60 barn fra Jylland og Fyn. Disse ble ved loddtrekning delt opp i to grupper. Den ene gruppen sov med nattlinser, den andre uten.

Resultatet av forskningsprosjektet har påvist at nattlinser kan bremse utviklingen av nærsynthet hos barn i voksealderen med 59 prosent – uten behandlingskrevende eller synstruende komplikasjoner.

Nattlinsene i forsøket var levert av firmaet Ens Eyes i Kolding. Firmaet har fulgt forskningen i nattlinser over hele verden i ti år og levert nattlinser til optikere og øyeleger i hele Skandinavia og på Island.