Byo Premium KC

  • Myke kontaktlinser i silikon-hydrogel-materiale, som brukes til å korrigere uregelmessige hornhinner.
  • Merkbart bedre visus enn med vanlige myke kontaktlinser.
  • Perfekt til idrett, i støvete omgivelser, til ferien eller som supplement til eksisterende kontaktlinser.
  • Leveres i både sfærisk og torisk design.

Gammelt navn: ECCO soft seasons KX/T
Nytt navn: Byo Premium KC

Byo Premium KC
Myke kontaktlinser til uregelmessige hornhinner Byo Premium KC er individuelt fremstilte 3 måneders kontaktlinser i silikon-hydrogel-materiale. Brukes til å korrigere uregelmessige hornhinner, som f.eks. keratokonus, PMD eller hornhinnetransplantater.

Byo Premium KC er designet med økt sentral tykkelse, som kompenserer for uregelmessigheter i hornhinnen, og dermed oppnås en merkbart bedre visus enn med briller eller vanlige myke kontaktlinser.

Tilpasning
Linsen tilpasses utfra topografibilder. Tilpassere som ikke har topograf kan bestille tilpasningslinser.

Valg av første linse:
Ved keratokonus: Flateste K-mål +0,6mm
Ved hornhinnetransplantater: r 8,3 mm

Kontroll etter 30 minutter:
Bevegelse fra 0,5 – 1mm
Linsekanten skal ligge jevnt med sklera. Ved luftbobler under kanten velges en krummere radius. Ved for lite bevegelse velges en flatere radius.

Styrke:
Linsen skal sitte på øyet i minst 30 minutter før overrefraksjonen måles.

Bestemmelse av aksen:
Tilpasningslinsene er med prismestabilisasjon markert med streker i 0° og 180°
Akseretningen på linsens markering avleses og utregnes vanligvis som ved LARS-regelen.

Tekniske data:
Material: Ultima silikon hydrogel
Vanninnhold: 48%
DK/t: 39
CT: 0,30mm. (ved -3,00D)
Radius: 7,10 til 9,50 i 0,30 trinn
Diameter: 13,50 til 15,50 i 0,50 trinn
Styrke: +20,00D til -20,00D i 0,25 trinn
cyl:-0,75D til -6,00D i 0,25 trinn
axe: 5° til 180° i 5 trinn

Design
Stabilisation: Prisme dynamisk
Markering: streg i 0° og 180°