Videoer

Her kan du se og laste ned videomaterialet vårt

Webinar:

Mars 2021
Tittel: Sklerale linser TroubleShooting
Beskrivelse: Tine gjennemgår Sklerale linser Troubleshooting
Vis i stort format


Februar 2021
Tittel: Natlinser TroubleShooting
Beskrivelse: Tine gjennemgår Natlinser Troubleshooting
Vis i stort format


November 2020
Tittel: Scleral lens webinar
Beskrivelse: Esben gjennemgår scleral linse fittings
Vis i stort format


Oktober 2020
Tittel: Myopia Management
Beskrivelse: Gabi Steenbekkers fra Procornea gjennomgår Myopia Management
Se i stort format


Oktober 2020
Tittel: Myopia Studiet
Beskrivelse: Trine Møldrup fra Vejle Sykehus gjennomgår Myopi studien
Se i stort format


Oktober 2020
Tittel: Scleral linse webinar
Beskrivelse: Tine gjennomgår kurs i sclerale kontaktlinser
Se i stort format


September 2020
Tittel: Introduksjon til nattlinser
Beskrivelse: Tine gjennomgår intro til nattlinse kurs.
Hvis du vil vite mer om et online nattlinsekurs, kan du skrive til Tine
Se i stort format


September 2019
Tittel: Troubleshooting nattlinser
Beskrivelse: Tine gjennomgår forskjellige utfordringer du kan støte på med tilpasninger.

Se i stort format

Reklame og instruksjoner:

Mars 2021
Titel: Byo Premium
Beskrivelse: Byo Premium reklame av Procornea


Oktober 2020
Tittel: Natlinser for barn
Beskrivelse: Ny kortfilm for f.eks. Sosiale medier
Download


Oktober 2020
Titel: Nattlinser for unge mennesker
Beskrivelse: Ny kortfilm for f.eks. Sosiale medier
Download


Januar 2019
Titel: Innsetting av myke kontaktlinser
Beskrivelse: Instruksjonsvideo for innsetting av linser
Download


Januar 2019
Titel: Fjerning av myke kontaktlinser
Beskrivelse: Instruksjonsvideo for fjerning av linser
Download


Januar 2019
Titel: Innsetting av nattlinser
Beskrivelse: Instruksjonsvideo for innsetting av linser
Download


Januar 2019
Titel: Fjerning av nattlinser
Beskrivelse: Instruksjonsvideo for fjerning av linser
Download


Januar 2019
Titel: Innsetting av sclerale linser
Beskrivelse: Instruksjonsvideo for innsetting av linser
Download


Januar 2019
Titel: Fjerning av sclerale linser
Beskrivelse: Instruksjonsvideo for fjerning av linser
Download


August 2018
Tittel: Natlinser for barn
Beskrivelse: Full længde for f.eks. Sosiale medier
Download


August 2018
Tittel: Natlinser for unge
Beskrivelse: Full længde for f.eks. Sosiale medier
Download


August 2018
Tittel: Natlinser for voksne
Beskrivelse: Full længde for f.eks. Sosiale medier
Download