MyProcornea

MyProcornea er en veldig unik tilpasningsprogramvare og vil erstatte EyeLite som vi har brukt frem til 30. oktober 2019.
Det er mange fordeler med å bruke MyProcornea, se mer her

Scandinavian Myopia Management Webinar
How to manage myopia in children from a clinical point of view.
The purpose of the Webinar is to provide you with the latest information on myopia management in Scandinavian children and how to optimize the management of myopia. se mer her