MyProcornea

MyProcornea är en mycket unik anpassningsprogramvara och kommer att ersätta EyeLite som vi har använt till 30 oktober 2019.
Det finns många fördelar med att använda MyProcornea, se mer här

Scandinavian Myopia Management Webinar
How to manage myopia in children from a clinical point of view.
The purpose of the Webinar is to provide you with the latest information on myopia management in Scandinavian children and how to optimize the management of myopia. se mer här