MYOPIA Management Day

How to manage myopia in children from a clinical point of view.
se mer här

MyProcornea

MyProcornea är en mycket unik anpassningsprogramvara och kommer att ersätta EyeLite som vi har använt till 30 oktober 2019.
Det finns många fördelar med att använda MyProcornea, se mer här