Videoer

Här kan du titta på och ladda ner vårt videomaterial

Webinar:

Mars 2021
Titel: Sclerallinser Troubleshooting
Beskrivning: Tine genomgår Troubleshooting på Sclerallinser
Visa i stort format


Februari 2021
Titel: Nattlinser Troubleshooting
Beskrivning: Tine genomgår Troubleshooting på nattlinser
Visa i stort format


Januari 2021
Titel: Scleral lens webinar
Beskrivning: Tine genomgår Scleral linse fittings
Visa i stort format


December 2020
Titel: Into till nattlinser
Beskrivning: Tine genomgår introduktion til nattlinser
Visa i stort format


November 2020
Titel: Scleral lens webinar
Beskrivning: Esben genomgår Scleral linse fittings
Visa i stort format


Oktober 2020
Titel: Myopia Management
Beskrivning: Gabi Steenbekkers från Procornea geneomgår Myopia Management
Se i stort format


Oktober 2020
Titel: Myopia Studiet
Beskrivning: Trine Møldrup från Vejle sjukhus geneomgår Myopi studien
Se i stort format

Mars 2020
Titel: Myprocornea
Beskrivning: Brit granskar anpassningsprogrammet MyProcornea
Se i stort format


September 2019
Titel: Troubleshooting Nattlinser
Beskrivning: Tine och Johan genomgår olika utmaningar
Se i stort format


Juni 2019
Titel: Troubleshooting Nattlinser
Beskrivning: Tine och Johan genomgår olika utmaningar
Se i stort format


Reklam och instruktioner:

Mars 2021
Titel: Byo Premium
Beskrivelse: Byo Premium reklame av Procornea


Oktober 2020
Titel: Nattlinser för barn
Beskrivning: Ny kortfilm för sociala medier
Download


Oktober 2020
Titel: Nattlinser för unga människor
Beskrivning: Ny kortfilm för sociala medier
Download


Januar 2019
Titel: Isätning av mjuka kontaktlinser
Beskrivning: Instruktionsvideo för insättning av linser
Download


Januar 2019
Titel: Uttagning av mjuka kontaktlinser
Beskrivning: Instruktionsvideo för uttagning av linser
Download


Januar 2019
Titel: Isätning av nattlinser
Beskrivning: Instruktionsvideo för isätning av linser
Download


Januar 2019
Titel: Uttagning av nattlinser
Beskrivning: Instruktionsvideo för uttagning av linser
Download


Januar 2019
Titel: Isätning av sclerale linser
Beskrivning: Instruktionsvideo för isätning av linser
Download


Januar 2019
Titel: Uttagning av sclerale linser
Beskrivning: Instruktionsvideo för uttagning av linser
Download


Augusti 2018
Titel: Nattlinser för ungdomar
Beskrivning: Full längd för t.ex. Sociala media
Download


Augusti 2018
Titel: Nattlinser för barn
Beskrivning: Full längd för t.ex. Sociala media
Download


Augusti 2018
Titel: Nattlinser för vuxna
Beskrivning: Full längd för t.ex. Sociala media
Download