Når du bruker ubehandlet kontaktlinsevæske, minimerer du risikoen for å utvikle overfølsomhet og allergi mot konserveringsmidler som kan føre til irritasjon, rødhet eller tørrhet i øynene.
Utfordringen med ubevart kontaktlinsevæske er at væskens holdbarhet blir betydelig kortere. Derfor kommer de fleste konserveringsfrie kontaktlinsevæsker i engangsbeholdere.