När du använder obehandlad kontaktlinsvätska minimerar du risken för att utveckla överkänslighet och allergier mot konserveringsmedel som kan leda till irritation, rodnad eller torrhet i ögonen.
Utmaningen med okonserverad kontaktlinsvätska är att vätskornas hållbarhet blir betydligt kortare. Därför finns de flesta konserveringsfria kontaktlinsvätskor i engångsbehållare.