NATTLINSER ZOOM

DreamLite Zoom är den första multifokala orto-K-/nattlinsen, tillverkad i Holland, med en andel lyckade behandlingar som ligger på 80 %.
Allt fler kontaktlinsbärare med begynnande ålderssynthet skapar utmaningar för oss. Många av dem får aldrig optimal visus och komfort med mjuka kontaktlinser.
DreamLite Zoom är en fantastisk lösning för presbyopa kunder som inte lyckas få optimal syn med mjuka multifokala kontaktlinser. DreamLite Zoom är ett välkommet tillskott i ditt sortiment och en perfekt lösning för dessa kunder.

Funktion
DreamLite Zoom fungerar som så att det skapas en multifokal profil på hornhinnan under natten. När linserna tas ut på morgonen har man bra synskärpa på alla avstånd utan användning av kontaktlinser eller glasögon. Den fungerar som en centrumdistanslins med närzonen i hornhinnans mittperiferi. Till skillnad från vanliga linser rör inte zonerna sig när bäraren blinkar, vilket ger bättre optisk kvalitet än hos vanliga kontaktlinser.

Komfort
Försämrad komfort på grund av torra ögon är ett välkänt problem bland bärare av mjuka kontaktlinser. Ju äldre man blir, desto större blir problemet. DreamLite Zoom används inte på dagen och orsakar därför inte ögontorrhet.

Sortiment
Sfär: -0,75 D till -5,50 D
Cylinder: -2,50 D
Addition: Max. +1,75 D Beroende på distansstyrka

Nattlinsbärare
Kunder som redan använder nattlinser kan gå över till DreamLite Zoom direkt om de är nöjda med långseendet. Om kunden inte redan använder nattlinser måste du först tillpassa DreamLite till långseendet. När linsen fungerar på avstånd kan du mäta upp korrekt addition och sedan beställa DreamLite Zoom.