Fuld scleral

Senso skleral är särskilt avsedd för mycket oregelbunden kornea. Målet är att undvika kornea och låta linsen vila enbart på sklera. Som standard är linsen yttertorisk.

Egenskaper:

    • Bra lösning för mycket oregelbunden kornea
    • Kristallklar synskärpa
    • Maximal komfort
    • Yttertorisk

Tillpassningsguide
Välj lins i provsetet utifrån topografiska bilder och undersökning med spaltlampa. Fyll linsen helt med saltvatten och färga med fluorescein. Sätt linsen vågrätt på ögat. Patienten ska titta ner i golvet så att det inte fastnar några luftbubblor i linsen.
Kontrollera korneal och skleral passform. Du kan ändra passformen genom att justera kombinationen av sagittalplan, perifer faktor och toricitet. Ett idealiskt lager vätska mellan lins och kornea är 250 mikron tjockt, vilket motsvarar halva tjockleken på kornea. Kontrollera med optisk sektion i spaltlampan. Den sklerala passformen är perfekt när linsen är i linje med sklera utan att de konjunktivala blodkärlen kläms (blanching).

Skleralkoder