Vad är nattlinser?

Nattlinsen är en stabil lins som korrigerar din närsynthet medan du sover, så att du har skarp syn hela dagen utan vare sig glasögon eller kontaktlinser.

Var betyder ortokeratologi?

Betydelsen av ordet ortokeratologi finns i ordets beståndsdelar: orto = riktig eller rak, kerato = som har med hornhinnan att göra, logi = läran om

Hur fungerar nattlinser?

Nattlinsen är perfekt utformad efter ditt öga och utnyttjar hornhinnans elasticitet. Medan du sover omformar linsen hornhinnans yttersta lager. Syftet med omformningen är att ge optimal synskärpa. När du stiger upp plockar du ut linserna och har då skarp och bra syn hela dagen utan vare sig glasögon eller kontaktlinser.

Hur länge varar effekten av nattlinserna?

Om du använder linserna varje natt får du full effekt av linserna och den varar i minst 16 timmar. I många fall kan man få full effekt i upp till 48 timmar. Till skillnad från lasikoperation är denna metod reversibel. Det betyder att så snart du slutar använda linserna får du tillbaka ditt synfel inom några dagar.

Vem kan använda nattlinser?

Nattlinser kan användas av personer med mild till måttlig närsynthet (upp till -4,50 D) och litet till måttligt brytningsfel (upp till -2,50 D). Nattlinser kan användas av barn ned till 10 år. Nattlinser kan bara användas om man har friska ögon. Kontakta alltid en kontaktlinsoptiker för att kontrollera om dina ögon lämpar sig för nattlinser.

Hur lång tid tar det innan jag kan se tydligt utan glasögon eller kontaktlinser?

Redan efter första natten kommer du att märka en tydlig skillnad i din syn. Hur lång tid det tar innan synen är stabil och skarp beror på användarens ålder och synfel.

Hur länge har det funnits nattlinser?

I USA har man använt ortokeratologiska kontaktlinser i ungefär 20 år, fast metoden togs fram redan på 60-talet.

Hur klarar jag mig från den första natten tills linserna ger bra synskärpa?

I början när nattlinserna inte har gett tillfredsställande synskärpa kan du använda vanliga endagslinser som ett komplement.

Behöver jag fortfarande använda glasögon eller kontaktlinser?

Nej, om du använder nattlinserna varje natt kommer din syn att vara precis lika bra under dagen som om du bar glasögon eller kontaktlinser.

Varje måste jag byta nattlinser en gång om året?

Nattlinserna är tillverkade av ett material med hög syregenomsläpplighet. Med tiden försämras syregenomsläppligheten på grund av ögonens avfallsprodukter. Materialet är dessutom flexibelt och kan så småningom deformeras. För att effekten ska vara optimal och dina ögon ska hålla sig friska måste linserna förnyas en gång om året.

Var kan jag få tag på nattlinser?

Nattlinser utprovas bara av kontaktlinsoptiker som har specialiserat sig på ortokeratologi. Optikern måste dessutom ha en topograf som kan göra en exakt kartbild av dina ögon så att linserna specialtillpassas till just dina ögon.

Hur går tillpassningen av nattlinser till?

Efter den första undersökningen kan optikern avgöra om du kan använda nattlinser. När du hämtar dina linser får du detaljerade anvisningar om hur du använder dem. Sedan gör du dagliga återbesök de första dagarna för att kontrollera att allt fungerar som det ska. Därefter kontrollerar optikern om dina linser behöver justeras eller om passformen är perfekt. När du har fått önskat resultat går du på kontroll en gång i halvåret.

Kan jag sluta använda nattlinserna?

Ja. Du kan sluta använda nattlinserna precis när du vill. Efter några dagar kan du börja använda glasögon eller vanliga kontaktlinser igen.