Byo Premium KC

  • Mjuka kontaktlinser i silikonhydrogel används för att korrigera oregelbundna hornhinnor.
  • Avsevärt bättre visus än med vanliga mjuka kontaktlinser.
  • Idealiska vid idrottande, i dammiga miljöer, på semestern eller som ett komplement till befintliga kontaktlinser.
  • Finns i både sfärisk och torisk utformning.

Gammalt namn: ECCO SOFT 4 SEASONS KX/T
Nytt namn: Byo Premium KC

Byo Premium KC
Mjuka kontaktlinser för oregelbundna hornhinnor. Byo Premium KC är en individuellt framtagen tremånaderslins i silikonhydrogel. Används för att korrigera oregelbundna hornhinnor, som exempelvis vid keratokonus, PMD och hornhinnetransplantat.

Byo Premium KC har större centrumtjocklek som kompenserar för oregelbundenheter i hornhinnan, vilket ger avsevärt bättre visus än med glasögon eller vanliga mjuka kontaktlinser.

Tillpassning
Linsen tillpassas utifrån topografiska bilder. Tillpassare som saknar topograf kan beställa tillpassningslinser.

Val av första linsen:
Vid keratokonus: Flataste K-värdet +0,6mm
Vid hornhinnetransplantat: r 8,3 mm

Kontroll efter 30 minuter:
Rörelse från 0,5–1 mm.
Linsen ska ligga kant i kant med sklera. Vid luftbubblor under kanten ska en kupigare radie användas. Vid för lite rörelse ska en flatare radie användas.

Styrka:
Linsen ska sitta minst 30 minuter på ögat innan överrefraktionen mäts.

Fastställande av axel:
Tillpassningslinserna har prismastabilisering markerade med streck vid 0° och 180°. Axelriktningen på linsens markering läses av och beräknas på vanligt sätt som med LARS-regeln.

Tekniske data:
Material: Ultima silikonhydrogel
Vatteninnehåll: 48%
DK/t: 39
CT: 0,30mm. (ved -3,00D)
Radie: 7,10 til 9,50 i 0,30 spring
Diameter: 13,50 til 15,50 i 0,50 spring
Styrka: +20,00D til -20,00D i 0,25 spring
cyl:-0,75D til -6,00D i 0,25 spring
axe: 5° til 180° i 5 spring

Design:
Stabilisation: Prisme dynamisk
Markering: streg i 0° og 180°