Forskningsrojekt

Nytt danskt forskningsprojekt:

Nattlinser gör närsynta barn betydligt mindre närsynta

En forskningsstudie på Vejle Hospital har visat att myopiska barn som sover med nattlinser utvecklar 59 procent mindre närsynthet än barn som använder glasögon. Resultatet har fått ögonavdelningen på sjukhuset att erbjuda nattlinser i behandlingen.

Av Steen Tue Bjerborg

Växande barn kan bromsa utvecklingen av närsynthet och sova sig till en betydligt bättre syn genom att sova med nattlinser. Det har nu dokumenterats svart på vitt i ett nytt danskt forskningsprojekt från ögonavdelningen på Vejle sjukhus. Trettonåriga Frida Bille från Kolding, som varit med genom hela studien, är idag ett levande, lyckligt och bättre seende bevis på detta.

” Medan jag har sovit med nattlinser i tre år har jag inte använt glasögon någonting. Ändå känner jag att jag ser bättre nu och kan se detaljerna på kantstenarna när vi kör förbi dem på vägen” ler Frida efter slutkontrollen på Vejle sjukhus.

Totalt 60 närsynta barn i åldern sex till tolv år, remitterade av ögonläkare från hela Jylland och Fyn, deltog i studien. Trettio av barnen bar glasögon och använde inte nattlinser. De 30 andra barnen sov som Frida med nattlinser, och använde inte glasögon. Och skillnaderna i hur ögonen utvecklades mellan de två grupperna var signifikanta och markanta.

59 procent mindre närsynt

De 30 barn som sov med nattlinser och inte använde glasögon hade en mycket mindre ökning av ögats längd och därmed också mindre ökning i närsynthet, än barnen som bar glasögon och inte sov med nattlinser.

Studien drar därför slutsatsen att nattlinser kan bromsa utvecklingen av närsynthet hos växande barn med 59 procent. Och det utan behandlingsintensiva och synhotande komplikationer. Detta minskar avsevärt risken för att utveckla stark närsynthet och allvarliga ögonsjukdomar som glaukom, näthinneavlossning och näthinneförändringar senare i livet.


– Det är ett fantastiskt resultat som är så bra att vi nu valt att erbjuda nattlinserna i behandling av barnen på ögonavdelningen. Hittills har sex närsynta barn gått med på detta, och de har nu startat behandlingen, förklarar läkare och klinisk forskningsassistent på ögonavdelningen, Trine Møldrup Jakobsen, som ledde studien vid Vejle Hospital som en del av sin doktorsavhandling för ögonläkare.

Danskt bevis nödvändigt

Faktum är att tidigare forskning i Asien och södra Europa redan har visat nattlinsernas förmåga att bromsa utvecklingen av närsynthet hos barn. Men det har aldrig studerats och demonstrerats i Danmark och Skandinavien. Och detta var nödvändigt för att överföra resultaten till danska barn. Det förklarar överläkaren på ögonavdelningen på Vejle sjukhus, Flemming Møller, som var den som föreslog Trine Møldrup Jakobsen att forska på nattlinser.


– Å ena sidan finns det stora genetiska skillnader mellan asiatiska och nordeuropeiska barn. Å andra sidan har det speciellt tidigare funnits stora kulturella skillnader i hur barn i Asien och norra Europa har levt och belastat sina ögon. Därför har vi inte kunnat överföra resultaten från asiatiska barn direkt till danska och skandinaviska barn, utan vi har behövt undersöka det själva, säger Flemming Møller.

I vissa områden i Asien har förekomsten av närsynthet hos barn varit så hög som 90 procent. Men Flemming Møller har, liksom andra danska ögonläkare, sett en tydlig ökning av närsynthet de senaste åren även hos danska barn. Och detta bekräftas av en ny studie som visade att förekomsten av närsynthet hos barn i Danmark har ökat från 13 procent i 2007 till 25 procent idag.

Därför föreslog Flemming Møller Trine Møldrup Jakobsen att göra sin doktorsavhandling som ögonläkare som ett forskningsprojekt om nattlinsernas effekt på utvecklingen av närsynthet hos barn. En effekt som ögonläkaren först hörde talas om från sin leverantör av nattlinser, Esben Sørensen, som i Koldingföretaget Ens Eyes distribuerar nattlinser till optiker och ögonläkare i hela Skandinavien.

– Vi har funnits i ungefär tio år. Och under hela denna tid har vi kämpat för att få undersökt och få erkännelse av nattlinsernas förmåga att bromsa utvecklingen av närsynthet även hos skandinaviska och danska barn. Därför är det fantastiskt att det äntligen har kommit fram ett danskt forskningsresultat som visar hur nattlinserna kan motverka närsynthet hos barn, säger Esben Sørensen.

Kommer att fortsätta med nattlinser

Trine Møldrup Jakobsen har nu fått sin forskningsstudie godkänd som doktorsavhandling, och ögonavdelningen på Vejle hospital har börjat använda nattlinserna i behandling av de närsynta barnen. Men det hindrar inte den nya ögonläkaren från att forska vidare om nattlinser.

– Vi går nu igång med en uppföljande studie som sträcker sig över flera år, eftersom vi vill följa utvecklingen och se resultaten över en längre period. Men det ändrar inte det faktum att vi nu har bevisat att nattlinser faktiskt kan bromsa utvecklingen av närsynthet hos barn, säger hon.

För Frida Bille är saken klar. Hon kommer att fortsätta att sova med nattlinserna, även om hennes medverkan i studien nu är över.

– Det är så häftigt när jag går i skolan och idrottar. Jag kan bara ta ut nattlinserna på morgonen och sedan inte behöva ha glasögon och kontaktlinser resten av dagen, säger den närsynta flickan, som själv satte på sig linserna nästan från början, trots att hon bara var nio år då.


” Pappa var inte så bra på att sätta in dem, så jag gjorde det bara själv och har gjort det sedan dess. Och det är inga problem, skrattar Frida, som bara har en sak hon tycker är väldigt synd:

”Jag är ledsen för mammas del. Eftersom hon är väldigt närsynt och borde ha fått möjlighet att sova med nattlinser precis som jag när hon var ung. Men det var hon som föreslog att jag skulle delta i den här undersökningen, och nu är hon bara så glad för min skull.”

Fakta

En nattlins är en formstabil lins som med sin vakuumeffekt, i kombination med det faktum att ögonlocket är stängt, kan förhindra att ögat växer i längden, vilket saktar ned utvecklingen av närsynthet.

Med mer än minus 5 i styrka, som kallas stark närsynthet, ökar risken för att utveckla glaukom, näthinneavlossning och näthinneförändringar.

Forskningsprojektet i Vejle har involverat 60 barn från Jylland och Fyn, som genom lottning delades in i två grupper, där den ena gruppen sov med nattlinser, den andra utan.

Resultaten av forskningsprojektet har visat att nattlinser kan bromsa utvecklingen av närsynthet hos växande barn med 59 procent – utan behandlingsintensiva eller synhotande komplikationer.

Nattlinserna i studien levererades av företaget Ens Eyes i Kolding. Företaget har följt forskning om nattlinser över hela världen i tio år, och levererar nattlinser till optiker och ögonläkare i hela Skandinavien och Island.