Lagad Retina (AMD)

LAGAD RETINA (AMD)
  • Bidrar til beskyttelse mot «retinal stress»
  • Kosttilskudd
  • Omega 3

Lagad Retina® hjelper spesielt til å beskytte makulaen, et ekstremt gult pigmentert sted nær sentrum av netthinnen som er ansvarlig for detaljer og fargesyn.

Lagad Retina® består av antioksidanter, vitaminer, mineraler og essensielle fettsyrer, som bidrar aktivt til å beskytte netthinnen mot påvirkning av lys og aldring.

Lagad Retina® bidrar særlig til å beskytte makula, en egen gulpigmentert flekk nær midten av netthinnen, som sørger for detalj- og fargesyn.

Kapselen inneholder: Fiskegelatin

*** AREDS II (Age-Related Eye Disease Study) er en undersøkelse utført av the American National Eye Institute. Undersøkelsen ble gjort for å undersøke sammenhengen mellom inntaket av bestemte vitaminer, Omega 3 og antioksidanter og progresjonen av Age-Related Macular Degeneration (ARMD).
** ADI: Anbefalt daglig inntak
* Lette å svelge