Lagad Retina (AMD)

LAGAD RETINA (AMD)
  • Bidrar till skydd mot ”retinal stress”
  • Kosttillskott
  • Omega 3

Lagad Retina® hjälper särskilt till att skydda makula, en extremt gul pigmenterad fläck nära näthinnans centrum som är ansvarig för detaljer och färgsyn.

Lagad Retina® består av antioxidanter, vitaminer, mineraler och essentiella fettsyror som bidrar till ett aktivt skydd av näthinnan mot ljus och åldrande.

Lagad Retina® bidrar framför allt till att skydda makula, även kallad gula fläcken, som sitter mitt i näthinnan och som gör att du kan se detaljer och färger.

Kapseln innehåller: fiskgelatin

*** AREDS II (Age-Related Eye Disease Study) är en studie utförd av National Eye Institute i USA. Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan intag av vissa vitaminer, omega-3 och antioxidanter och progressionen av åldersrelaterad makuladegeneration (AMD).
** RDI: Rekommenderat dagligt intag
* Lätta att svälja