Lagad Retina (AMD)

Lagad Retina® består av antioxidanter, vitaminer, mineraler och essentiella fettsyror som bidrar till ett aktivt skydd av näthinnan mot ljus och åldrande.

Lagad Retina® bidrar framför allt till att skydda makula, även kallad gula fläcken, som sitter mitt i näthinnan och som gör att du kan se detaljer och färger.

Kapseln innehåller: fiskgelatin

*** AREDS II (Age-Related Eye Disease Study) är en studie utförd av National Eye Institute i USA. Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan intag av vissa vitaminer, omega-3 och antioxidanter och progressionen av åldersrelaterad makuladegeneration (AMD).
** RDI: Rekommenderat dagligt intag
* Lätta att svälja