Regard K

Okonserverad kontaktlinsvätska till stabila kontaktlinser (RGP)

Regard K är framtagen för att desinficera och förvara RGP linser samtidigt som den ger god vätbarhet på linsen och hög komfort. Allt detta utan behov av konserveringsmedel. Regard innehåller OxyChlorid som förbättrar linshygienen och ger ökad komfort. OxyChlorid bryts ner till vatten, salt och syre vid kontakt med ögats tårfilm. Vid kontinuerlig användning minskas andelen proteinbeläggningar på linsen.

Fördelar med okonserverad kontaktlinsvätska

De flesta kontaktlinsvätskor innehåller konserveringsmedel. Konserveringsmedel används för att hämma bakteriell tillväxt.

Nackdelen med konserveringsmedel är att man på sikt riskerar att utveckkla överkänslighet eller till och med allergi mot konserveringmedlena. Detta kan medföra irritation, rodnad eller torrhet i ögonen.

De flesta konserveringsfria linsvätskorna förvaras i engångsbehållare. Men nu kan ens eyes erbjuda konserveringsfri kontaktlinsvätska, till förvaring och desinificering, som inte behöver förvaras i kostsamma endosampuller.